• Home
  • Zpracování osobních údajů

                            

ZOÚ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Abychom Vám mohli poskytnou kvalitní zboží a služby, musíme v nezbytně nutném rozsahu sbírat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Při jejich zpracování dodržujeme zejména zásady jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dále jen "Nařízení". Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

1) Správcem Vašich osobních údajů je Monika Folvarčná, adresa Uhelná 233, 273 06 Libušín, IČ: 04435869, kontaktní e-mail: vitraze(zavinac)vitrazemona.cz.

2) Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, fakturační adresu, dodací adresu, IP adresu a vstupní heslo. Dále zpracováváme údaje o Vašich objednávkách, popř. o reklamacích.

3) Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

4) Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, zasílání pouze našich obchodních sdělení a našich marketingových aktivit, pokud jste tato zasílání odsouhlasili. 

Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení, můžete ho kdykoliv odvolat. Odvolání lze provést kdykoliv jakýmkoliv dostupným způsobem – například zasláním e-mailu, dopisu, telefonicky. Záznamy příslušné osoby a informace o jejích nákupech budou námi ručně ze systému vymazány.

5) Zpracování osobních údajů provádí správce osobních údajů Monika Folvarčná. Osobní údaje tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

- dopravci (používají data nutná k zajištění dodávky zboží či služeb)

- Během kontrol státních úřadů mohou data zpracovávat i Finanční úřad a Česká obchodní inspekce.

6) Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

7) Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: vitraze(zavinac)vitrazemona.cz.

8) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.4.2020.  Monika Folvarčná