Postup při realizaci zakázky

  1. kala bez ramu tnNávrh vitráže a odhad ceny
    Zákazník buď má konkrétní představu/návrh vitráže nebo má jen představu o motivu vitráže. K vypracování návrhu vitráže je třeba znát rozměr, jaký by vitráž měla mít a dále je třeba se dohodnout na použitých typech skla. Na základě těchto informací zpracuji první hrubý návrh vitráže s odhadem ceny realizace. Tato část je zdarma.
  2. Zpracování návrhu
    Po odsouhlasení hrubého návrhu se musí upřesnit použitý materiál (sklo) a veškeré detaily a technické řešení vitráže. Na základě toho je pak provedena konečná kalkulace ceny. Před započetím realizace je třeba uhradit zálohu zejména na použitý materiál (zpravidla 40%).
  3. Realizace
    Po odsouhlasení návrhu vitráže, jejího řešení a zaplacení zálohy je započato s realizací zakázky.