x 

Košík je prázdný

Obchodní podmínky Vitráže MONA
logo_vitraze_MONA_barevne_pokus_OK_vyrez1_nejmensi

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu

umístěného na internetové adrese www.vitrazemona.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) vymezují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající: Monika Folvarčná, se sídlem Uhelná 233, 273 06 Libušín,

                   IČ 04435869, zapsáno v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Kladna, Neplátce DPH

                   Tel. 737 981 243, e-mail: vitraze(zavináč)vitrazemona.cz,

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se s podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží je uveden na stránkách www.vitrazemona.cz. Kupující může vytvořit svou objednávku přímo bez registrace, nebo se může v internetovém obchodě zaregistrovat. Údaje uvedené kupujícím při registraci a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Při registraci si uživatel zadá uživatelské jméno a heslo.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena e-mailem v potvrzení objednávky, čímž se uzavře kupní smlouva. Potvrzení, které přijde kupujícímu automaticky e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky je jen potvrzením, že objednávka byla přijata bez uvedení termínu dodání objednaného zboží.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Zrušení objednávky

Kupující i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Proto pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, co nejrychleji kontaktovat pracovníky e-shopu a požádat o storno popř. o úpravu objednávky e-mailem, popř. telefonicky.

2. Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny jsou konečné včetně DPH. Uvedené ceny platí pouze při objednání zboží přes www.vitrazemona.cz.

Akční ceny platí do vyprodání zásob popř. po dobu časově určenou.

3. Způsob úhrady

Zboží zasíláme na dobírku nebo po připsání celkové částky za objednávku na účet prodávajícího (tedy za zboží a cenu přepravy). Zboží zasíláme na adresu uvedenou v objednávce.

Dobírka - zaplatíte přímo při převzetí zboží

Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím České pošty a Vy zaplatíte jednoduše v hotovosti u poštovního doručovatele při převzetí zboží. Daňový doklad (faktura, popř. paragon) bude součástí zásilky nebo bude zaslána na elektronickou adresu uvedenou při zadávání objednávky kupujícím.

Platba předem na účet prodávajícího:

Platby objednávek v České republice přijímáme pouze v měně CZK bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800881888/2010, vedený u Fio banka, a.s.

Podklady k platbě předem budou uvedeny v potvrzení objednávky (č. účtu a variabilní symbol).

Částka pro příkaz: Celková cena objednávky včetně nákladů na přepravu.

Daňový doklad (faktura, popř. paragon) bude součástí zásilky nebo bude zaslána na elektronickou adresu uvedenou při zadávání objednávky kupujícím.

Zboží zpravidla odesíláme do 3 pracovních dnů po připsání částky na účet prodávajícího nebo po obdržení objednávky v případě zaslání na dobírku, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.

5. Možnosti dopravy

Zboží v České republice zasíláme prostřednictvím České pošty a to na dobírku nebo po platbě předem.

Poštovné a náklady na zaslání a na dobírku jsou vyčíslené v potvrzení objednávky.

Podle velikosti, hmotnosti a ceny zasílaného zboží je použit vhodný typ zásilky České pošty.

Drobné dekorace s nízkou cenou jsou zasílány v bublinkové obálce jako Doporučené psaní, popř. Doporučený balíček. Ostatní zboží je zasíláno jako Balík do ruky se službou Křehké.

6. Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupující by měl po převzetí zásilky ihned zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle daňového dokladu (faktury, popř. paragonu) a v případě nesrovnalostí ihned (e-mailem) informovat prodávajícího.

V případě, že je zboží poškozeno přepravou, je nutné uplatnit na pobočce České pošty reklamaci do 2 pracovních dní od převzetí zásilky a předložit jak krabici/vnější obal s výplňovým materiálem, tak poškozené zboží s dokladem s uvedenou cenou. Později Česká pošta reklamaci nepřijme. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškození.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud bude chtít kupující znovu poslat nevyzvednutou zásilku, bude mu účtováno poštovné ve stejné výši jako při 1. zaslání, popř. podle dohody.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Od kupní smlouvy nelze mimo jiné odstoupit v případě dodávky zboží upraveného podle přání kupujícího.

Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání. Zároveň musí být přiložena okopírovaná faktura (doklad) a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Na vrácení peněz má prodávající 14 dní od doručení zásilky.

Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží. Náklady na přepravu vráceného zboží od kupujícího k dodavateli hradí kupující sám.

Zboží, které vracíte zpět, NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata.

Vrácení peněz probíhá pouze převodem na účet uvedený kupujícím.

8. Postup při výměně zboží

Pokud chce kupující vyměnit dodané zboží za jiné ve lhůtě 14 dní od doručení zboží, musí nejprve kontaktovat prodávajícího a dohodnout se, za jaké zboží chce původně dodané zboží vyměnit (kvůli dostupnosti zboží a ceně).

Pokud se prodávající a nakupující dohodnou na výměně, vrácené zboží k výměně musí být nepoužité a nepoškozené, jinak nebude vyměněno. Ke zboží vrácenému k výměně kupující přiloží kopii daňového dokladu (faktura, paragon), popř. přiloží dopis, kde bude uvedeno jméno kupujícího, číslo objednávky a požadavek na výměnu.

Po obdržení zásilky prodávajícím bude provedena výměna zboží a nejpozději do tří dnů bude zásilka odeslána kupujícímu.

Náklady na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. V případě, že nově zaslané zboží je levnější než původní, bude kupujícímu přeplatek vrácen na účet do 14 dní. Kupující uvede číslo účtu, na který chce přeplatek vrátit. V případě, že má nové zboží vyšší cenu, bude zasláno na dobírku (kupující bude hradit rozdíl v ceně vyměňovaného zboží).

9. Reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců. Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura, popř. paragon).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobené nedodržením postupu při údržbě/čištění a umístěním výrobku na nevhodném místě.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nebo nevhodnou údržbou/čištěním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v důsledku hrubého používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Na vady takto vzniklé se nevztahuje záruka.

Postup při reklamaci: před odesláním zboží k reklamaci nás prosím kontaktujte na e-mail či telefonicky. Okopírujte doklad (fakturu, popř. paragon), popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky, dále zašlete podrobný popis závady a spolu se zbožím zašlete na adresu sídla (uvedeno na začátku obchodních podmínek nebo webových stránkách). Zboží k reklamaci zasílejte čisté a zabalené do vhodného obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě.

Zboží k reklamaci NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě kupující zašle kopii podacího lístku na náš kontaktní e-mail. V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka za poštovné vrácena na účet uvedený kupujícím.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Daňový doklad (faktura, popř. paragon), kterou obdržíte, slouží také jako záruční list. Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

10. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i daňový doklad (faktura, popř. paragon) na zakoupené zboží.

Osobní údaje kupujících potřebné k uzavření kupní smlouvy a ke komunikaci prodávající nepoužívá k jiným účelům a nepředává je žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky, aniž by zásilku převzal.

Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

11. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, které jsou nezbytné k uzavření kupní smlouvy a ke vzájemné komunikaci o stavu objednávky: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12. Mimosoudní vyrovnání

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,

IČO 00020869 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Web: adr.coi.cz;

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

E-mail prodávajícího: vitraze(zavináč)vitrazemona.cz.

13. Závěrečné ustanovení

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání. Souhlasí i s cenou platnou v den odeslání. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se prodávající i kupující právy a povinnostmi dle Občanského zákoníku.

Transakce prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.vitrazemona.cz nepodléhají EET dle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1.3.2017.

Vitráže MONA – Monika Folvarčná


O prodejci
Kontakt